FLOWSPARKS/SLiM

Eis ergon Digitaal BV werkt bij het ontwikkelen en beschikbaar stellen van digitale lesstof nauw samen met twee andere bedrijven.
UNI-Learning levert de infrastructuur, de elektronische leeromgeving* (FLOWSPARKS).
De via FLOWSPARKS toegankelijke lesstof wordt ontwikkeld in samenwerking met Woord in Vorm.
Voor het ontwikkelen van de lesstof maken we gebruik van een tweede product van UNI-Learning, de ontwikkelomgeving SLIM.
FLOWSPARKS is ook het onderwijsinformatiesysteem dat gebruikt wordt voor het beheer van cursisten. Voor het volgen van de voortgang cursisten wordt gebruik gemaak van FSReports. FSReports is een online produkt van Eis ergon Digitaal BV. Meer informatie over FSReports is hier te vinden.

* ook learning management system (LMS) genoemd.


FLOWSPARKS

Voor opdrachtgevers die niet beschikken over een eigen elektronische leeromgeving (ELO) wordt door ons FLOWSPARKS als ELO/LMS ingezet. Dat betekent dat cursisten/medewerkers individuele inloggegevens ontvangen waarmee zij in kunnen loggen in FLOWSPARKS. Na het inloggen hebben cursisten direct toegang tot de voor hun functie relevante lesstof, het functiegebonden leerpad. Als een cursist meerdere functies heeft, moet na het inloggen eerst voor één van de leerpaden gekozen worden waarna de lesstof zichtbaar wordt.

FLOWSPARKS houdt de voortgang van iedere cursist bij. Deze gebruiksstatistieken worden in FSReports gebruikt om de voortgang per cursist/leerpad/organisatie-onderdeel aan de opdrachtgever te rapporteren. Na afronding van een leerpad wordt vanuit FSReports een certificaat aan de cursist en de opleidingsverantwoordelijke verzonden.

Wel een eigen ELO/LMS? Ook dan kunnen wij digitale lesstof leveren! Hieronder staat meer informatie over het gebruik van onze lesstof in een andere leeromgeving.

My Image

SLiM

Scherm bewerken lesstof SLiM

SLiM is het learning content management system waarin door ons lesstof ontwikkeld wordt.
In SLiM ontwikkelde lesstof is te gebruiken in iedere webbrowser op een desktop-/laptop-computer of tablet/iPad.
SLiM is een soort desktop publishing programma voor digitale lesstof.

Moodle / Ilias / N@tschool / BrandweerELO / etc ?

De door ons in SLiM ontwikkelde lesstof is vanzelfsprekend ook bruikbaar in een andere ELO/LMS dan FLOWSPARKS.
Dat kan op twee manieren gerealiseerd worden.

Om te beginnen kan de lesstof (als geheel of per onderdeel/module) geëxporteerd worden naar een universeel formaat dat in (vrijwel) alle LMS'n geïmporteerd kan worden.
Wanneer de lesstof inhoudelijk gewijzigd wordt (in SLiM) moet deze opnieuw geëxporteerd en geïmporteerd worden.

De tweede optie is gebruik te maken van zogenaamde Content Link Packages. Een Content Link Package werkt min of meer op dezelfde manier als het hierboven genoemde exportformaat. Verschil is dat de lesstof zelf bij gebruik van een Content Link Package niet geïmporteerd wordt in het eigen LMS. De lesstof staat in FLOWSPARKS en wordt opgevraagd door het eigen LMS. Voor de cursisten is het gebruik van Content Link Packages volledig transparent. Voor een cursist is niet te zien waar de lesstof vandaan komt, alle lesstof ziet er uit alsof het onderdeel is van het LMS waarin de cursist is ingelogd.

He gebruik van Content Link Packages is ideaal wanneer cursisten uit verschillende organisaties afkomstig zijn, waarbij een deel van de organisaties een eigen LMS gebruikt. Cursisten kunnen de lesstof in de eigen vertrouwde ELO volgen, terwijl de lesstof zelf op één plaats beheerd en onderhouden wordt.
Wanneer gewijzigde lesstof gepubliceerd wordt is deze direct in de verschillende LMS'n beschikbaar.