Ervaring

Eis ergon Digitaal heeft veel ervaring bij het uitvoeren van opdrachten voor veiligheidsregio’s, gemeenten en andere bedrijven en organisaties.

Overzicht

Logo NV Westerscheldetunnel
Logo IFV
Logo Hanze UAS

NV Westerscheldetunnel
Operationele voorbereiding Westerschelde- en Sluiskiltunnel

  • Beheer e-Campus Tunnelveiligheid - Westerscheldetunnel
  • Actualisatie lesstof Sluiskiltunnel
  • Realisatie lesstof Westerscheldetunnel

Instituut Fysieke Veiligheid
Programma Geo
Programmamanager

Hanze University of Applied Sciences
EUREC - European Master Renewable Energy/Sustainable Energy Systems Master
Lecturer Professional Skills


Logo Railplan

Project Railplan
Operationele voorbereiding HSL-Zuid & Betuweroute
Projectleider Opleiden, Trainen, Oefenen & Systeemtesten

Logo VR-ZHZ

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Regionaal project implementatie netcentrisch werken
Projectleider

Logo brandweer Zuid-Limburg

Brandweer Zuid-Limburg (Veiligheidsregio Zuid-Limburg)
Operationele voorbereiding Koning Willem-Alexandertunnel

  • Realisatie en beheer e-Campus Tunnelveiligheid - Koning Willem-Alexandertunnel
  • Levering lesstof Koning Willem-Alexandertunnel t.b.v. BrandweerELO


Logo Project Veiligheid tunnel A2 Leidsche Rijn

Project Veiligheid Tunnel A2 Leidsche Rijn (Veiligheidsregio Utrecht)
Operationele voorbereiding Leidsche Rijntunnel/Stadsbaantunnel

  • Realisatie en beheer e-Campus Tunnelveiligheid - Leidsche Rijntunnel
  • Levering lesstof Leidsche Rijntunnel t.b.v. BrandweerELO

Logo Hanze UAS

Hanzehogeschool Groningen
Bachelor Fire Safety Engineering
Tutor/docent presentievaardigheden

Logo brandweer

Brandweer Flevoland
Meerjarenbeleidsplan brandweer opleiden, oefenen, sport & trainen


Logo BV Kanaalkruising Sluiskiltunnel

BV Kanaalkruising Sluiskil
Operationele voorbereiding Sluiskiltunnel
Realisatie en beheer e-Campus Tunnelveiligheid - Sluiskiltunnel

Logo VR-ZHZ

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Veiligheidsdashboard

Logo Platform Transportveiligheid

Platform Transportveiligheid (i.o.)
Borging Railplan producten & resultaten


Logo IFV

Instituut Fysieke Veiligheid
Voorbereiding Programma Geo
Evangelist

Logo Veiligheidsregio Flevoland

Veiligheidsregio Flevoland
Meerjarenbeleidsplan multi-disciplinair opleiden, trainen en oefenen

Logo Gemeente Zwolle

Brandweer Zwolle
Project mobiele datacommunicatie
Projectcoördinator


Logo ITS

Radboud Universiteit / ITS
Observatie grootschalige rampen/crisis oefeningen